sklep pneumatyczny

img
Przepustnice są swoistym rodzajem zaworu. Ich działanie porównywalne jest do działania kurka kulowego, który umożliwia szybkie wyłączanie oraz włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane często, gdyż kosztują mniej, niż inne konstrukcje kurków, są lżejsze, więc potrzebują mniejszego wsparcia, zarówno przy montowaniu, jak i w późniejszym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy oparta jest na dysku mieszczącym się w środku rury, przez który przechodzi pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej ścianie zaworu. Obrót siłownika powoduje obrót dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, dysk zawsze umieszczony jest w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły na ogół zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne wersje przepustnic, przystosowane do różnych ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich użycia w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w przemyśle do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być wykonywana ręcznie albo automatycznie. Zaletą przepustnic jest to, że otwierają się znacznie szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi oraz są mniejsze niż inne zawory, wobec czego idealnie nadają się do montażu w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania zaworu, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy całkowicie eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych. 
Top